Finir

Details van de bestelling

Uw garanties

De produkten zijn enkel beschikbaar per correspondentie, geen verkoop ter plaatse.
Hoofdzetel : Dema N.V. – Av. de l’ Expansion 9A – 4432 Alleur – HRB : 146.178 – BTW nr : BE 0424.889.197

Wet van 8/12/1992 : de informatie die u aan ons doorgeeft, kan doorgegeven worden aan derden door onze geautomatiseerde handelingen. U heeft een recht op inzage, verbetering of schrapping, ons per post mee te delen. Binnen 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de levering aan de consument, heeft deze het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. Bedrijfsnummer BE 0424.889.197. Terugzending voldoende gefrankeerd. Portokosten niet terugbetaald. Levering binnen de 2 weken tot uitputting van voorraad. Bevoegd gezag : Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, www.afsca.be


“Tevreden of Geld-Terug” Garantie van 30 dagen

Als u niet tevreden bent met het resultaat stuurt u binnen 30 dagen uw kuur terug. U krijgt dan direct de aankoopprijs terugbetaald zonder dat u vragen worden gesteld.